ANBI

Stichting Mandioca heeft sinds 1 januari 2008 de ANBI status, zie ANBI Beschikking 01 jan 2008. Onder  vindt u een kopie van de ANBI-beschikking. Deze informatie kan men ook terugvinden met het ANBI zoekprogramma van de belastingdienst.nl. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur, afhankelijk van de vorm waarin de giften zijn gedaan, de gift van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels). Nalatenschappen ontvangen door een ANBI zijn vrijgesteld van erfbelasting.

Een ANBI hoeft geen erfbelasting of schenkbelasting te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang.

Uw giften aan onze organisatie zijn dus, afhankelijk van uw persoonlijke situatie, fiscaal aftrekbaar en over schenkingen of nalatenschappen hoeft de stichting geen schenkings/successierecht te betalen waardoor uw gift volledig terecht komt bij de projecten van de stichting.

AANVULLENDE INFORMATIE

Naam: Stichting Mandioca
RSIN: 818571044
Contactpersoon: K.A. van Vliet
Postadres: Breeweg 8, 2636 EB, Schipluiden, Nederland
Registratie nr. Kamer van Koophandel: 27306638
Email: info@stichtingmandioca.org
Website: stichtingmandioca.org

BESCHRIJVING VAN DE DOELSTELLING
Het doel van Stichting Mandioca is het ondersteunen en uitvoeren van (kleinschalige) ontwikkelingsprojecten en lokale intitiatieven die bijdragen aan het verbeteren van de levensomstandigheden en de woon- en leefgebieden van mensen in rurale gebieden. De projecten kunnen betrekking hebben op voedselvoorziening, gezondheid, onderwijs en cultuur- en natuurbehoud.

SAMENSTELLING VAN HET BESTUUR
Dhr. J. Leeuwenberg (voorzitter)
Dhr. F. Schrama (Secretaris)
Dhr. K.A. van Vliet (Penningmeester)

BELEIDSPLAN
In de periode 2011 tot en met 2016 richt de Stichting zich op het ondersteunen en uitvoeren of begeleiden van ontwikkelingsprojecten en lokale initiatieven in Zuid-Amerika. Deze zijn gericht op etnische culturele minderheden waaronder inheemsen/indianen en duurzame ontwikkeling van hun woon- en leefgebieden.

Voor het behalen van de doelen en zo goed mogelijke projectresultaten hanteert Stichting Mandioca een aantal uitgangspunten die voornamelijk gericht zijn op het creëren van betrokkenheid en draagvlak om de continuïteit van projecten zeker te stellen. Deze zijn:

  1. De aanzet tot een project komt vanuit de steun behoevende doelgroep.
  2. Er is sprake van een lokale partnerorganisatie bekend met de doelgroep en het projectthema.
  3. De doelgroep wordt nauw betrokken bij het ontwikkelen en uitvoeren van de activiteiten.
  4. De projecten zijn in lijn met de lokale en regionale belangen en projecties van de hoofddoelgroep.
  5. Er wordt samengewerkt met overheidsinstanties en andere belanghebbende partijen.
  6. De projectresultaten zijn over het algemeen tastbaar, praktisch te gebruiken door de doelgroep en nuttig met het oog op de uiteindelijke doelstellingen.

De projecten worden deels bekostigd door actieve fondsenwerving in Nederland onder fondsen, vermogensfondsen, bedrijven, particulieren, kerkelijke instellingen en andere goede doelen instellingen. De fondsenwervingsacties beginnen over het algemeen enkele maanden alvorens de aanvang van het project. Behalve fondsenwerving in Nederland voor een bepaald project, streeft de Stichting ook een actieve fondsenwerving of ondersteuning in natura na in het projectland met behulp van de lokale partnerorganisatie’s.

BELONINGSBELEID
Het bestuur doet zijn werk onbezoldigd (zie artikel 8. lid 5 van de Statuten – Akte van Oprichting Stichting Mandioca).

UITGEOEFENDE ACTIVITEITEN EN FINANCIËLE VERANTWOORDING

Voor meer inhoudelijke informatie omtrent de voortgang en uitgeoefende activiteiten en de financiële verantwoording zie:

ANBI logo

Anuncio publicitario
A %d blogueros les gusta esto: