Project Mandioca – Aanleiding en Belang

Sinds hun ontdekking in 1946, hebben deze Xavante indianen in een korte tijd een enorme verandering doorgemaakt met enorme gevolgen op hun oorspronkelijke manier van leven als jagers, verzamelaars en zeer primitieve landbowers, een leven dat tot 1946 voor duizenden jaren achtereen onveranderd was gebleven.

Het semi-nomadische bestaan dat zij leefden hebben zij afgelopen decennia op moeten geven en zijn noodgedwongen geraakt zich permanent te vestigen. Zij zijn nu afhankelijk geworden van wat het relatief kleine reservaat hen kan bieden. Vele traditionele gebruiken van voedselvoorziening zijn hierdoor weggevallen, sterk verminderd of verzwakt. Anno 2007 bevinden de Xavantes zich in een zelfonderhoudscrisis met als gevolg honger, armoede, een hoge kindersterfte en een toenemende afhankelijkheid van buitenstaanders.

Als de Xavante een gebrek aan voedsel hebben dan groeit de mogelijkheid dat zij alternatieven aangrijpen om toch enige vorm van inkomsten te vergaren om voedsel te kunnen kopen. Zij zouden bijvoorbeeld over kunnen gaan op ‘verhuur’ van de savanne voor veebeweiding, het toelaten van houtkap van beschermde houtsoorten, van jacht en visserij door buitenstaanders tot zelfs het toelaten van goudzoekers. Dergelijke ontwikkelingen zouden voor de indianen en hun leefomgeving en al wat daarin leeft of groeit het einde betekenen.

Projecten met herbebossing van wilde vruchtenbomen zijn in een beginstadium. Een project ter stimulering van het gebruik van wilde aardappelen is in volle gang. Echter een project ter stimulatie van het gebruik en het beplanten van hun akkers ontbreekt nog.

Hetgeen zij vanaf het contact met de blanken hoofdzakelijk op hun akkers verbouwen is de mandioca, echter zij hebben niet de mogelijkheid dit voor een langere tijd op te kunnen slaan. Vanuit de indianengemeenschap is de wens naar voren gekomen naar een faciliteit die hen dat wel zou kunnen bieden. Daarom was voor het huidige project in 2006 al veel draagvlak onder de indianen, dit bleek destijds niet realiseerbaar door een gebrek aan fondsen. Hierdoor is het idee ontstaan om in Nederland het project op te zetten en fondsen te werven.

Anuncio publicitario
A %d blogueros les gusta esto: