Project Mandioca – Betrokkenen

Xavantes, de dorpshoofden en inwoners van de dorpen Caçula, Papa Mel en Pimentel Barbosa. Om het project tot een succes te maken is een nauwe samenwerking met de dorpelingen van groot belang, zij zijn immers de eindgebruikers. Per dorp verlenen zij assistentie bij de bouw.

Kees van Vliet is mede-initiatiefnemer bij de opzet en oprichting van het project en de stichting. Naast de fondsenwervende activiteiten zal hij de bouw en inrichting van de drie mandioca-huisjes in alledrie de dorpen uitvoeren in samenwerking met de bewoners en in overleg met de dorpsraad en leiders, Frans Leeuwenberg en de partnerorganisatie PUMA.

Jeroen Leeuwenberg is mede-initiatiefnemer bij de opzet en oprichting van het project en de stichting. Naast de fondsenwervende activiteiten zal hij zich inzetten voor de stichting en verzorgt hij o.a. de communicatie tussen het projectland, de stichting en de donateurs.

Frans Leeuwenberg is verbonden aan de partnerorganisatie PUMA (zie verder) en is als ecologisch analist / indigenist betrokken bij verschillende projecten in het betreffende reservaat. Al 17 jaar werkt hij met deze groep Xavantes. Gedurende de uitvoering van het project zal Frans Leeuwenberg geregeld een formeel bezoek brengen op de projectlocaties als monitor en adviseur van Kees van Vliet en geallieerde aan de Xavantes.

PUMA (Sociedade de Proteção e Utilização do Meio Ambiente) is de partnerorganisatie. Zij stellen zich o.a. het volgende te doel; stimulering van culturele bescherming en eigenwaarde van indianen en rurale minderheidsgroepen. M.b.t. dit project zijn zij raadgever en intermediair tussen de uitvoerder Kees van Vliet en de leiders en inwoners van de drie dorpen.

FUNAI (Fundação Nacional do Índio) is het overheidsorgaan dat verantwoordelijk is voor o.a. de bescherming van de reservaten van de indianen. Een ieder die een reservaat in wil moet eerst toestemming krijgen van de FUNAI. De documenten die deze toestemming moeten verlenen zijn ingediend. Voor aanvang van het project zal Kees nog een medische keuring moeten ondergaan.

Anuncio publicitario
A %d blogueros les gusta esto: