Archivo de la categoría: AANPAK

Sociale innovatie – Weven van oplossingen

De lokale inheemse initiatieven die we ondersteunen zoeken oplossingen voor complexe problemen die te maken hebben met drastische veranderingen in hun woon- en leefomgeving, voedselvoorziening, gezondheid, onderwijs en cultuur. Het feit dat het om een lokaal initiatief gaat, duidt op een maatschappelijke behoefte en actieve houding vanuit de lokale bevolking om het probleem aan te pakken. Er is sprake van erkenning en wilskracht. Dit is wat ons aanspreekt.

Voorgedragen oplossingen als het toepassen van productie of onderwijsmodellen afkomstig uit andere landen of regio’s brengt niet per definitie verbetering, en kan zelfs averechts uitpakken*. Dergelijke ‘goede´ oplossingen zijn niet aangepast op de lokale context, de lokale omgangsvormen, gewoonten, normen en waarden, het klimaat en de omgeving.

Het werkelijk oplossen van dergelijk complexe problemen vraagt om experimentele aanpakken, het creëren van nieuwe strategieën en samenwerkingen, verbinden van groepen en instellingen. Sociale innovatie omvat al deze facetten. En dit is wat we trachten te bewerkstelligen met de lokale initiatieven en ontwikkelingsprocessen die we begeleiden. Het stimuleren van het eigen vermogen van de initiatiefnemers staat hierbij centraal.

* Een voorbeeld van een averechtse uitpak is de introductie van viskwekerijen in het Amazone gebied, het veroorzaakt namelijk malaria.

Anuncio publicitario