Project Yahuarcaca – Voorgeschiedenis

Met betrekking tot de merengebieden Yahuarcaca en Tarapoto en de omliggende gemeenschappen zijn er in de afgelopen jaren al meerdere onderzoeken en projecten uitgevoerd op het gebied van creëren van draagvlak, duurzame visserij op gemeenschapsniveau en ecotoerisme. Hierbij is nauw samengewerkt tussen gemeenschappen, Corpoamazonia, de universiteit en enkele organisatie’s om de lokale kennis te koppelen aan academische kennis.

Zo is er in de afgelopen twee jaar is er in het Yahuarcaca gebied een project uitgevoerd (gefinancierd door USAID en Corpoamazonia) gericht op het verbeteren van de bekwaamheid op gemeenschappelijk organisatorisch niveau  en het draagvlak  te versterken wat betreft het opzetten van duurzame visserij.  Hierbij hebben de betrokken gemeenschappen een logboek bijgehouden van waar welke vis is gevangen en is er een monitoringsysteem opgezet waarin de bewoners elkaar controleren op de visactiviteiten van de medebewoners.  Daarnaast is er constructief gewerkt  voor het creëren van een ecotoerisme organisatie met drie gemeenschappen rondom het merengebied Yahuarcaca wat geleid heeft tot de gemeenschappelijke organisatie PAINÜ.

Bij het merengebied Tarapoto zet Omacha, een Colombiaanse ngo, zich al jaren in voor het behoud van o.a. de roze rivierdolfijn en de lamantijn (zeekoe) en gebruiken daarvoor een integrale aanpak; voor het behoud van deze dieren, moet ook een de leefomgeving en de voedselbronnen behouden blijven. Zodoende heeft dit o.a. geleid tot het opzetten van een gemeenschappelijk beheer van de meren en bossen en tot herbebossing.

Verder zijn de meeste van de tot het projectgebied behorende gemeenschappen actief met het aanbieden en ontwikkelen van (eco)toerisme.

Anuncio publicitario