Project Yahuarcaca – Doelstellingen

Zoals eerder is beschreven, is het uiteindelijkedoel om bij te dragen aan 1) het behoud van de Traditionele Ecologische Kennis van onder andere de Tikuna Indianen en 2) dit effectief te gebruiken voor het bevorderen van een duurzame omgang met de natuur en daarmee de onder andere de biodiversiteit én daarmee gepaard gaande beschikbaarheid van voedsel zeker te stellen. De korte termijn doelstellingen of specifieke doelen van de eerste fase – Het Veldwerk – staan hieronder opgesteld.

  1. Samenstellen van een projectteam bestaande uit mensen/jongeren van Painü en bovendien het verbeteren van hun praktische vaardigheden qua organisatie en administratie.
  2. Identificeren, beschrijven, illustreren en in kaar brengen van Traditionele Ecologische Kennis m.b.t. het oeverlandschap en de relaties tussen mens,  dier en natuur.
  3. In kaart brengen van de woon en werkelijke leefgebieden van de direct betrokken gemeenschappen alsook de activiteiten die ze er uitvoeren.
  4. Identificeren en beschrijven van problemen, conflicten, negatieve gevolgen van recente ontwikkelingen en veranderingen die  de biodiversiteit en productiviteit van het gebied als systeem aantasten.
  5. Identificeren en beschrijven van oplossingen voor het verbeteren en bevorderen van een duurzaam beheer.
  6. Versterken en uitbreiden van de betrokkenheid en onderlinge samenwerking tussen de belanghebbenden: gemeenschappen, commerciële vissers en boeren, lokale en regionale overheidsinstellingen, bedrijven en andere organisatie’s.
  7. Ontwikkelen van concepten en strategieën voor de voortgang van het project.
  8. Het opstellen van een plan van aanpak voor de tweede en derde fase van het project. Afspraken maken met de samenwerkende partijen en rond krijgen van (co)financiëring.
Anuncio publicitario