Project Yahuarcaca – Introductie

Project Yahuarcaca is een project waarbij het gebruik van traditionele lokale kennis van de natuur van onder andere de Tikuna indianen centraal staat bij het ontwikkelen van ondersteunend educatief materiaal (waaronder een praktische rijk-geïlustreerde veldgeids) met als doel bij te dragen aan het behoud van deze kennis en deze effectief te gebruiken voor het behouden en duurzaam beheren van hun woon- en leefgebieden; overstromingsbossen in het Amazone gebied die ook wel várzea bossen worden genoemd.

Het gaat om een gebied in het uiterste zuiden van Colombia aan de grens met Brazilë en Peru waar mensen, bomen, vissen en andere dieren afhankelijk van elkaar zijn en goed een duurzaam beheer gewenst is om o.a. de lokale visserij en de beschikbaarheid van voedsel zeker te kunnen stellen; voor de mensen van nu en hun kinderen. Echter, door de sterke populatie toename in de regio is de druk op de natuur sterk toegenomen en is het landgebruik drastisch veranderd. Met als gevolg dat o.a. de hoeveelheid vis sterk is verminderd, goed akkerland schaars raakt, wateren vervuild raken en bossen gedegradeerd of ontbost zijn.

Het bevestigt het belang voor de gemeenschappen voor een duurzaam beheer en benadrukt de sleutelrol die is weggelegd voor het lokale onderwijs en het ecotoerisme aangeboden door de gemeenschappen voor het bewust maken van mensen. Overigens, belangrijk te weten is dat de aanzet voor dit project komt van gemeenschappen die in 2011 en 2012 betrokken zijn geweest bij projecten rondom duurzame visserij, traditionele kennis en ecotoerisme.

De eerste fase van het project, het veldwerk, wordt uitgevoerd in de periode van april 2013 tot en met april 2014. Hiervoor worden de fondsen in Nederland gezocht. Voor de tweede fase – het ontwikkelen van het informatief en educatief materiaal – worden er Colombiaanse overheids- en bedrijfsfondsen en andere organisatie’s aangeschreven waaronder Conservation International en de Interamerican Development Bank.

De projectkosten voor het veldwerk zijn beraamd op 18.590,- euro. Er staat reeds 5.900,- euro op de rekening, en is er een bedrag van 2.000,- euro toegezegd. Er wordt hard gewerkt het benodigde bedrag bij elkaar te brengen door o.a. fondsen, bedrijven, particulieren en diversen organisaties te benaderen.

Meer inhoudelijke informatie over het project vind u in de en bij vragen of opmerkingen kunt u een e-mail sturen naar: vliet.van.ka@gmail.com

Anuncio publicitario