Project Yahuarcaca – Omschrijving

Project Yahuarcaca is een initiatief waarbij het gebruik van Traditionele Ecologische Kennis van onder andere de Tikuna* centraal staat met als doel bij te dragen aan 1) het behoud van deze kennis en 2) deze effectief te gebruiken om een duurzaam beheer van hun woon- en leefgebieden te bevorderen en daarmee de integriteit van het ecosystem te behouden en de biodiversiteit en beschikbaarheid van voedsel zeker te stellen.

Dit wordt bereikt door:
a) Nauw samen te werken met de doelgroep en lokale partnerorganisatie Painü.
b) Het betrekken van belangrijke overheidsorganisatie’s, instituten e.a. partijen.
c) De traditionele ecologische kennis te koppelen aan academische kennis.
d) Deze kennis te integreren in het hedendaagse natuurbeheer en beleid.
e) Praktische resultaten te ontwikkelen ter ondersteuning voor het community-based ecotoerisme en het lokale onderwijs**.

Het projectgebied bevind zich in het uiterste zuiden van Colombia in het departement Amazonas aan de Amazone rivier waar Colombia grenst met Brazilië en Peru, tussen het grensstadje Leticia en Puerto Nariño. De eerste fase van het project – Het Veldwerk – wordt uitgevoerd in de periode juni 2013 tot en met februari 2014 en wordt er samengewerkt met twaalf gemeenschappen.

TRADITIONELE ECOLOGISCHE KENNIS
Sinds hun aanwezigheid in het gebied hebben de Tikuna een enorme hoeveelheid aan kennis op gedaan over de onderlinge relaties tussen mens, dier en planten. Kennis dat gebaseerd is op een opeenstapeling van ervaringen en overtuigingen, is overgedragen van generatie op generatie en gekenmerkt wordt door de openheid voor verandering. Zo zit er vrijwel achter iedere boom, struik of plant een verhaal.

Als we praten over duurzaamheid in relatie tot het gebruik en beheer van complexe ecosystemen blijkt deze kennis zeer waardevol te zijn. Het is kennis dat veel verder gaat dan alleen het beschrijven van soorten maar ook juist gedetailleerd de onderlinge relaties beschrijft tussen omgevingen, flora, fauna, én de rol van de mensen daarin. Het is natuurbeheer vanuit het oogpunt van de inheemsen. Indien goed geïnterpreteerd kan deze kennis als belangrijke input dienen voor het hedendaagse natuurbeheer.

*Tikuna of Ticuna, een inheemse bevolkingsgroep wonende langs of in de nabijheid van de Amazone rivier (Rio  Solimões genaamd in Brazilië). De Tikuna wonen zowel in Colombia, Brazilië als Peru.
**Sinds 1991 hebben de indianen gemeenschappen in Colombia het recht om naast het regulier onderwijs ook eigen  lessen en lesmateriaal te ontwikkelen gebaseerd op hun cultuur en traditionele kennis; voor het behoud ervan maar ook om als inheemse gemeenschappen het hoofd te kunnen bieden aan sociaal, economische en ecologische problematiek.
Anuncio publicitario